Tổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Chuẩn Nghi Lễ Thờ Cúng

Khám Phá Ngay Những Bài Văn Khấn Tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ (ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch) hay còn gọi với cái tên quen thuộc là tết diệt sâu bọ, theo phong tục người Việt Nam ta thì thường làm mâm cơm nhằm dâng lên tổ tiên với mong muốn có một mùa làm ăn mới thuận hòa và may mắn. Dưới đây phong thủy Phùng gia tổng hợp các bài văn khấn Tết Đoan Ngọ theo phong tục để quý gia chủ tham khảo dâng lễ cúng.

Vai Trò Ca Văn Khấn Tết Đoan Ngọ

Vai Trò Của Văn Khấn Tết Đoan Ngọ
Vai Trò Của Văn Khấn Tết Đoan Ngọ

Văn khấn tết Đoan Ngọ là bài văn soạn sẵn theo nguyên tắc mang ý nghĩa truyền tải lời khẩn cầu của người cúng đến thần linh, các đấng tối cao. Lời khấn luôn bao hàm sự mong muốn vươn tới cuộc sống tốt đẹp, đẩy lùi bệnh tật để mang lại sức khỏe tốt.

Tổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan Ngọ

Tổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan Ngọ
Tổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan Ngọ

Từ xưa đến nay, lễ cúng Tết Đoan ngọ thường thực hiện vào buổi trưa ngày mùng 5/5 âm lịch hàng năm. Đoan ngọ nghĩa là vào đầu giờ ngọ (khoảng 11h trưa đến 13h chiều). Đây là thời điểm làm lễ cúng tốt nhất, trong đó giờ đẹp nhất là vào 12h trưa. Tuy nhiên, văn khấn ở mỗi địa điểm sẽ có sự khác biệt, sau đây là tổng hợp văn khấn tết Đoan Ngọ.

Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Trong Nhà

Văn Khấn Tết Trong Nhà
Văn Khấn Tết Trong Nhà

“Nam mô A di Đà Phật! (3 lần)

 • Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
 • Lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
 • Kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Tín chủ chúng con là: …                                             Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày mùng 5/5 Âm lịch, nhằm ngày Tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm lễ vật, trà quả dâng lên trước án.

Kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin các vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A di Đà Phật! (3 lần)”

Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Ngoài Trời

Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Ngoài Trời
Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Ngoài Trời

“Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Tín chủ chúng con là: … Tuổi: … Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm lễ vật, trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin các vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!”

Văn Khấn Gia Tiên

Muốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
 • Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh  (bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là: …. Ngụ tại: ….

Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 năm …..

Gặp tiết ngày Tết Đoan Ngọ năm … tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.”

Văn Khấn Thần Linh

Sau khi chuẩn bị xong, hãy thắp 9 ngọn nến, 9 nén nhang và đọc kinh:

“Khởi tâm thắp nến

Hào quang sáng bừng

Tâm thân thanh tịnh

Gạt bỏ phiền ưu

Thái thượng đại đan

Từ quang phổ chiếu

Thần tiên chứng đàn.

Thắp nhang và đọc kinh.

Hương phần bảo đỉnh

Khí đạt huyền không

Thần nhân hợp nhất

Yết kiến nguyệt cung

Thần thông linh hiển

Pháp hiện cửu vân

Đan điền linh tụ

Tâm quy mệnh lễ

Cáo hạ thần tiên.

Quỳ xuống lễ 9 lễ. Sau đó đọc văn khấn rằng:

Con xin trấn minh nhất tâm quy mệnh lễ.

Kính lạy Thượng Đế.

Kính lạy Hỗn Côn Sư Tổ

Kính lạy Hồng Quân Lão Tổ

Kính lạy Ngọc Hoàng Đại Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế.

Kính lạy Hàng Ma đại đế thánh quân, Trừ Ma đại đế thánh quân, Giáo Hoá đại đế thánh quân.

Kính lạy Tam Thánh Sư Tổ, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn.

Kính lạy Càn khôn đại chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Thượng Lão Quân, Huyền Thiên Trấn Vũ.

Kính lạy chính nhất tổng quản đại Thần Tài

Kính lạy: Chư vị Thần Tướng.

Thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng.

Trung đàm thần tướng thiên thiên binh.

Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã.

Kính lạy Tứ Đức Thánh Mẫu.

Kính lạy Tứ Hải Long Vương.

Kính lạy, Tản Viên Sơn Thánh Đô Đại Thành Hoàng.

Kính lạy, Quốc chủ Đại Vương cảm thần Bạch Mã Linh Lang, cùng chư vị Thánh Quốc.

Kính lạy chư vị Sơn thần, Long thần, Thổ địa, Thổ công táo quân, Thổ kỳ, cùng chư vị thần tiên trong tam giới, hạ đàn chứng lễ.

Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ giữa thiên địa minh chứng, chúng con nhất tâm thành kính sửa soạn lễ vật cúng thỉnh tấu sớ kính trình lên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư ngài, xin chư ngài gợi ý lên Thượng Đế khai ân minh xét cho toàn cõi trần gian giải thoát mọi kiếp nạn, tà ma, quỷ trùng không làm hại dương gian, mùa màng bội thu, chúng sinh đều hoan ca hưởng đại phúc, người tốt vì dân vì nước, người lương thiện, người không sát sinh, tăng thọ, tích phúc, ban tài lộc, quan lộc, phúc lộc, vận khí hanh thông vạn sự như ý nguyện.

Cầu xin Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng chư ngài khai ân ban cho các linh hồn gia tiên của chúng con thừa hưởng đặc ân của Thượng Đế, được lên thiên giới hưởng đại phúc đại lộc.

Chúng con cầu xin Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư ngài minh anh soi xét cho các vị Thần Tiên chuyên diệt quỷ trừ tà trong tam giới sẽ ra tay trừng phạt kẻ ác nhân thất đức, hách dịch cường quyền ở trần gian, trừng phạt bọn trùng yêu, tà quái làm hại mùa màng.

Chúng con trấn minh nhất tâm thành kính nguyện rằng: Cầu tài tài đến, cầu phúc phúc lai, cầu đức đức thịnh, cầu lộc lộc tồn, ý trượng chư thiên, cung đức giáng hạ, hương biến tam giới thấu cửu trùng thiên. Chúng con cầu nguyện cho bách gia trăm họ và nhân dân Việt Nam, gia toàn khang ninh, nhân an vật thịnh, hiển vinh thụ huệ, thế thế chi an, ngàn thu vạn vạn tuế.

Nguyện cầu cho toàn cõi chúng sinh trong tam giới đều hưởng ân huệ của Thượng Đế, vạn vật tự nhiên đều vinh danh Thượng Đế.

Chúng con xin đa tạ (3 lần).”

Những Lưu Ý Khi Đọc Văn Khấn

Những Lưu Ý Khi Đọc Văn Khấn
Những Lưu Ý Khi Đọc Văn Khấn

Khi đọc văn khấn gia chủ cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc kín đáo, lịch sự để thể hiện sự tôn kính của gia chủ đối với các quan thần. Tuyệt đối không mặc quần đùi, áo ba lỗ hay váy ngắn.

Đọc phải thành tâm, đọc to, rõ ràng và mạch lạc, nếu không sẽ bị cho là bất kính và gặp phải nhiều điều không may mắn.

Khi đọc văn khấn thì không nên cầu xin tài lộc, sung túc mà chỉ nên xin diệt hết sâu bọ, sức khỏe dồi dào, mùa màng bội thu.

Lời Kết

Trên đây Phong Thủy Phùng Gia đã tổng hợp thông tin về văn khấn tết đoan ngọ từ nhiều nguồn khác nhau để quý gia chủ tham khảo. Nếu muốn biết chính xác về thông tin này hay những kiến thức phong thủy khác một cách chính xác thì vui lòng để lại lời nhắn ở form bên cạnh để chuyên gia giải đáp tới gia chủ hoàn toàn miễn phí ngay nhé!

 

Có thể bạn quan tâm:

Đánh giá bài viết
Cập nhật lúc: 09:38 - 27-05-2022
Chia sẻ:

TIN LIÊN QUAN

 • Nội dung bài viếtKhám Phá Ngay Những Bài Văn Khấn Tết Đoan NgọVai Trò Của Văn Khấn Tết Đoan NgọTổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan NgọVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Trong NhàVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Ngoài TrờiVăn Khấn Gia TiênVăn Khấn Thần LinhNhững Lưu Ý Khi Đọc Văn KhấnLời KếtNguồn Gốc, Ý Nghĩa Lễ […]

 • Nội dung bài viếtKhám Phá Ngay Những Bài Văn Khấn Tết Đoan NgọVai Trò Của Văn Khấn Tết Đoan NgọTổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan NgọVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Trong NhàVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Ngoài TrờiVăn Khấn Gia TiênVăn Khấn Thần LinhNhững Lưu Ý Khi Đọc Văn KhấnLời KếtTìm Hiểu Nghi Thức Cúng […]

 • Nội dung bài viếtKhám Phá Ngay Những Bài Văn Khấn Tết Đoan NgọVai Trò Của Văn Khấn Tết Đoan NgọTổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan NgọVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Trong NhàVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Ngoài TrờiVăn Khấn Gia TiênVăn Khấn Thần LinhNhững Lưu Ý Khi Đọc Văn KhấnLời Kết[Giải đáp] Nên Cúng Lễ […]

 • Nội dung bài viếtKhám Phá Ngay Những Bài Văn Khấn Tết Đoan NgọVai Trò Của Văn Khấn Tết Đoan NgọTổng Hợp Văn Khấn Tết Đoan NgọVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Trong NhàVăn Khấn Tết Đoan Ngọ Ngoài TrờiVăn Khấn Gia TiênVăn Khấn Thần LinhNhững Lưu Ý Khi Đọc Văn KhấnLời KếtHướng Dẫn Soạn Mâm Cỗ […]

Master Phùng Phương: Chuyên gia phong thủy trẻ tuổi nhất Việt Nam thuộc hiệp hội Phong Thủy Thế Giới IFSA

Trong suốt cuộc hành trình trên con đường kinh doanh, anh không thần thánh hóa phong thủy mà luôn lấy những tư tưởng của bộ môn khoa học đó làm ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho anh tới với thành công. Có phong thủy tốt cũng giống như việc đi đường xa mà có chú bảo mã song hành. Và tới giờ, các doanh nghiệp startup của anh vẫn luôn phát đạt nhờ những kiến thức phong thủy để thuận theo lẽ trời đất và nắm bắt cơ hội, kích vận tài lộc.

Trong hơn 10 năm qua, Master Phùng Phương đã dùng những kiến thức thực nghiệm để giúp hàng nghìn doanh nhân và chủ doanh nghiệp đắc tài lộc, gia đạo viên mãn và xây dựng hàng chục các công trình Đình, Đền, Chùa, biệt thự chuẩn phong thủy chính phái.

Đó cũng chính xác là những kiến thức thực nghiệm và thực tế mà Master Phùng Phương đã áp dụng khoa học phong thủy để phát triển bền vững 05 doanh nghiệp của anh chứ không phải lý thuyết sách vở.

Về tác giả
All search results