Tuổi Đinh Mão, nhà hướng Đông Nam năm nay có sửa chữa được nhà không?

Chào Thầy và đội ngũ trợ lý Phùng Gia , tôi tuổi 1987 Đinh Mão năm 2020 tôi muốn sửa nhà , nhà tôi Hướng Đông Nam . Mong Thầy giúp đỡ tôi ạ !
Đinh Văn Quyết (dinhquyet_1987@yahoo.com)

Thầy phong thủy Phùng Phương trả lời:

Chào bạn , xét yếu tố tuổi của bạn , bạn sinh năm 1987 bạn tuổi Đinh Mão thì năm 2020 bạn hoàn toàn có thể tiến hành sửa chữa nhà cửa , tuy nhiên hướng nhà của bạn là Hướng Đông Nam , hướng Đông Nam năm 2020 phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát nên hạn chế tu phương sửa chữa , nếu phải sửa chữa trong năm nay bạn đợi sau Đông Chí mình tiến hành sửa chữa cho tốt bạn nhé và cố gắng sửa chữa trong năm 2020 vì năm 2021 hướng Đông Nam phạm vào Ngũ Hoàng Đại Sát – đây là một sát khí cực mạnh không nên xâm phạm bạn nhé .