Nhập giờ, ngày, tháng, năm theo dương lịch.

Lấy Lá Số Tứ Trụ
Xuất file PDF
LÁ SỐ BÁT TỰ Năm Sinh Tháng Sinh Ngày Sinh Giờ Sinh
DƯƠNG LỊCH
CHỦ TINH
BÁT TỰ
CAN TÀNG
PHÓ TINH
TRƯỜNG SINH
NẠP ÂM
THẦN SÁT
Đại Vận Mười Năm

(Thời điểm bắt đầu đại vận )