Nhập giờ, ngày, tháng, năm theo dương lịch.

Bát tự 1
Lấy Lá Số Tứ Trụ
LÁ SỐ BÁT TỰ Năm Sinh Tháng Sinh Ngày Sinh Giờ Sinh
DƯƠNG LỊCH
CHỦ TINH
BÁT TỰ
CAN TÀNG
PHÓ TINH
TRƯỜNG SINH
NẠP ÂM
THẦN SÁT
Bát tự 3

(Thời điểm bắt đầu đại vận )

1. Tính cách nội tâm

2. Tính cách thể hiện trong các mối quan hệ.

3. Luận đoán theo mệnh cung

4. Sức khỏe

5. Lục thân.

6. Sự nghiệp.